Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
Πολιτική
Σύνολο: 795| Σελίδα 2 από 159
#
20/08/2022
Δωρεά υπό τρόπο. Άρνηση του δωρεοδόχου να εκπληρώσει τον τρόπο. Δικαίωμα τρίτου να απαιτήσει την παροχή.
#
13/08/2022
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατάσχεση κατάθεσης κοινού λογαριασμού. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από συντάξεις.
#
07/08/2022
Διεθνείς πωλήσεις. Παράδοση πράγματος, που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συμβάσεως. Δικαιώματα αγοραστή.
#
21/07/2022
Εγγυοδοσία. Μη αναδρομικότητα των νόμων. Υπερημερία οφειλέτη. Τόκοι
#
14/07/2022
Αναγκαστική η ομοδικία στη δίκη που διεξάγεται μεταξύ του δανειστή και του εγγυητή και του πρωτοφειλέτη
Σύνολο: 795| Σελίδα 2 από 159