Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣprint
1. Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του inlaw.gr είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο www.inlaw.gr, τα δικαιώματα των οποίων έχει η εταιρεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του inlaw.gr. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών του www.inlaw.gr, σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

 

2. Ανήλικοι χρήστες

Επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – απαγόρευση αναπαρωγής και χρήσης του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.inlaw.gr

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου www.inlaw.gr, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, κειμένων, περιλήψεων δικαστικών αποφάσεων, υποδειγμάτων, εικόνων, κάθε είδους γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, των εκάστοτε υπηρεσιών που παρέχονται από την ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και γενικά καθενός χωριστά και όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί περιεχόμενο του δικτυακού τόπου inlaw.gr, δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.

Επιτρέπεται μόνον η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική χρήση (και όχι εμπορική χρήση, δημόσια προβολή ή μεταβίβαση) και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δικτυακό Τόπο www.inlaw.gr. Η ως άνω εξαίρεση αφορά στους συνδρομητές και μόνον, που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγονται τα κάθε είδους σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η αντιγραφή και από μη συνδρομητές θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παρέξει η ιδιοκτήτης του inlaw.gr η δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνον ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.

 

4. Ευθύνες επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου inlaw.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από μη ορθή ή αθέμιτη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που προκληθεί από τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα ο επισκέπτης οφείλει να καλέσει αμέσως στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

5. Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου, στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, αλλά και κάθε είδους υπηρεσία παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ρητώς ή σιωπηρώς ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. αρνείται κάθε είδους εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και εκείνων, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr και το περιεχόμενο του, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών/χρηστών.

Επίσης η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον Δικτυακό Τόπο inlaw.gr, δεν εγγυώνται ότι ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, εξυπηρετήσεων ή τυχόν επανορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου.

 

6. Μη παροχή νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο inlaw.gr δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Νομικές συμβουλές δίδονται μόνον από δικηγόρους, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr, αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του κάθε είδους περιεχομένου του, χωρίς, όμως, να εγγυώνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των πληροφοριών, καθώς και εξαιτίας της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/ χρήστες του Δικτυακού Τόπου inlaw.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές και, σε περίπτωση που δεν είναι δικηγόροι πρέπει να ζητούν την επεξεργασία των δεδομένων από τους νομικούς τους συμβούλους.

 

7. "Σύνδεσμοι" (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites)

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον δικτυακό τόπο inlaw.gr, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

8. Σύνδεσμοι (links) προς το inlaw.gr

Σύνδεσμοι (links) προς το inlaw.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή έγγραφη συμφωνία με τον φορέα που παραπέμπει προς το inlaw.gr.


9. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του inlaw.gr λαμβάνει με την εγγραφή και καταχώρησή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, χωρίς ειδική αιτιολογία ή ειδοποίηση του παραλήπτη.

 

10. Παροχή και χρήση e-mail

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Δικτυακό Τόπο inlaw.gr προς τους επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το inlaw.gr είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Δικτυακό Τόπο οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

 

11. Συνομιλίες και χώροι δημόσιου διαλόγου

Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr μπορεί να διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/ χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χρηστών ηθών και ευπρέπειας και να απέχουν από κάθε είδους παράνομη, ανήθικη ή προσβλητική διατύπωση και την εν γένει προσβολή προσωπικότητας φυσικών ή νομικών προσώπων. Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/ χρηστών. Οι επισκέπτες/ χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων ή αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται για λόγους ηθικής ή ασφάλειας του Δικτύου.

Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr αναπτύσσει δικούς του χώρους δημοσίου διαλόγου παρέχοντας στους επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/ χρήστες του Δικτύου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις ή διατυπώσεις που ενδέχεται να προσβάλλουν την προσωπικότητα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των συμμετεχόντων στο διάλογο.

 

12. Ψηφοφορίες

Ο Δικτυακός Τόπος inlaw.gr παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες που άπτονται διαφόρων θεμάτων (όχι απαραίτητα επικαιρότητας ή νομικού περιεχομένου), τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και είναι δυνατόν να σχολιάζονται από ειδικούς για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια των νομίμων εκπροσώπων της ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ. Στο inlaw.gr καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας, σε κάθε δε περίπτωση δεν δεσμεύεται για το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας.

 

13. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτακού Τόπου inlaw.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του inlaw.gr. Σε κάθε περίπτωση το inlaw.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/ χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία (κυρίως για φορολογικούς λόγους).

Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις εγγράφως γνωστοποιηθεί η ηλικία του επισκέπτη/ χρήστη.

Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του inlaw.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και, ακόμη και αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία περίπτωση όμως δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.