Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 103/2020print
Πολιτική - 21/11/2020 11:58
Υπερημερία οφειλέτη. Όχληση.
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 103/2020

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Υπερημερία οφειλέτη. Όχληση. 

- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 340, 345 εδ. α' και 346 ΑΚ αντιστοίχως, "Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης παροχής γίνεται υπερήμερος, αν προηγήθηκε δικαστική ή εξώδικη όχληση του δανειστή", "Όταν πρόκειται για χρηματική οφειλή, ο δανειστής σε περίπτωση υπερημερίας έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας που ορίζεται από το νόμο ή με δικαιοπραξία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ζημία" και "Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος". Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη να εκπληρώσει την παροχή (όχληση) δεν περιβάλλεται ωρισμένο τύπο, δυναμένη να γίνει και σιωπηρώς, και συντελείται είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς δια της επιδόσεως αγωγής ή επιταγής προς εκτέλεση. Η αγωγή πρέπει να είναι καταψηφιστική και όχι απλώς αναγνωριστική, αφού δια της οχλήσεως πρέπει ο οφειλέτης να καλείται σαφώς να εκπληρώσει την συγκεκριμένη παροχή και όχι απλώς να αναγνωρίσει το χρέος του. Δυνατόν όμως το δικόγραφο της αναγνωριστικής αγωγής εκτός του αναγνωριστικού αιτήματος να περιέχει και πρόσκληση προς τον δανειστή να εκπληρώσει το χρέος του, οπότε υφίσταται όχληση. Η όχληση, η οποία έγινε δια της επιδόσεως αγωγής, ισχύει και διατηρεί τα αποτελέσματά της και εάν εν συνεχεία ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί ένεκα τυπικών λόγων ή το καταψηφιστικό αίτημα περιορισθεί σε αναγνωριστικό.

 

Για να εγγραφείτε πατήστε ΕΔΩ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΩΈξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

ΕΔΩΑναπροσαρμογή μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών

ΕΔΩ: Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης