Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 243/2020print
Πολιτική - 25/05/2020 22:28
Δικηγόροι. Δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 243/2020

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

- Δικηγόροι. Δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Τύχη διαδικαστικών πράξεων που έγιναν από δικηγόρο που δεν έχει τη λειτουργική αρμοδιότητα - διορισμό για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

- Κατά τα άρθρα 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/27-9-2013), ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της δικαιοσύνης, ενώ, κατά το άρθρο 4 εδάφ. β' του ίδιου Κώδικα, τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος για τον οποίο εκδίδεται απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 και 5 του ίδιου πιο πάνω Κώδικα: Δικηγόρος, διορισμένος στο Πρωτοδικείο, δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας (παρ.1 εδάφ.α'). Ο δικηγόρος που είναι διορισμένος στο Εφετείο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές και δικονομικές πράξεις σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας, πολιτικά και διοικητικά, καθώς και σε όλα τα Ειρηνοδικεία (παρ.5). Στην περίπτωση παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο δικηγόρος που είναι διορισμένος στο Εφετείο, δικαιούται, υπό τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 του εν λόγω Κώδικα προϋποθέσεις, να συμπαρίσταται με δικηγόρο που έχει το δικαίωμα παράστασης στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. Τέλος, κατά την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου 28, ο Δικηγόρος που είναι διορισμένος στον Άρειο Πάγο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς επίσης και σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία, πολιτικά και διοικητικά, και σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο δικηγόρος, ως δημόσιος λειτουργός, έχει το δικαίωμα να εξασκεί το λειτούργημά του, όχι μόνο στο Δικαστήριο, όπου είναι διορισμένος, και σε όλα τα Δικαστήρια της περιοχής του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου είναι εγγεγραμμένος, αλλά και σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της χώρας, ήδη και χωρίς τη σύμπραξη τοπικού δικηγόρου (άρθρ. 5 Ν. 3919/2011). Σε ανώτερο Δικαστήριο από αυτό που είναι διορισμένος δεν μπορεί να παρασταθεί μόνος ούτε για δική του προσωπική υπόθεση. Η παράσταση μη δικαιούμενου δικηγόρου ή η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτόν στο ανώτερο δικαστήριο καθιστά άκυρες τις διαδικαστικές πράξεις, ανεξαρτήτως βλάβης. Από το συνδυασμό, εξάλλου, των ίδιων διατάξεων που προπαρατέθηκαν προκύπτει ότι, στην περίπτωση, κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος κάποιου από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου αλλά δεν έχει τη λειτουργική αρμοδιότητά του - διορισμό για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Αρείου Πάγου, οι διαδικαστικές πράξεις καθίστανται άκυρες, ανεξαρτήτως βλάβης (ΑΠ 537/2019, ΑΠ 822/2018, ΑΠ 407/2017, ΑΠ 229/2015).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΕΝΟΧΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΔΩ