Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 776/2019print
Πολιτική - 20/12/2019 23:12
Αναγνωριστική αγωγή από τρίτο σχετικά με πλειστηριασθέν ακίνητο
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Αριθμός 776/2019

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

- Αναγνωριστική αγωγή από τρίτο σχετικά με πλειστηριασθέν ακίνητο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 

- Ο (μη εμπλακείς ως υποκείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως στην διαδικασία αυτής) τρίτος, μετά την ολοκλήρωσή της, που λαμβάνει χώρα με την μεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως και την εγκατάσταση του υπερθεματιστή, δικαιούται, κατ' άρθρ. 1020 ΚΠολΔ, εντός αποκλειστικής (αποσβεστικής) προθεσμίας πέντε ετών να διεκδικήσει το πλειστηριασθέν ακίνητο, επί του οποίου προβάλλει δικαίωμα κυριότητος, με την αντίστοιχη αγωγή, (δυνάμενος επίσης να εγείρει την σχετική αναγνωρίσεως της κυριότητός του αγωγή).

- Ο από τον αριθ. 1 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για ευθεία παράβαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρμοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή αν εφαρμοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοσθεί εσφαλμένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του κανόνος δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσης έννομης συνέπειας ή την άρνησή της. Περαιτέρω, κατά τον αρ.16 του άνω άρθρου, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόμου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο.