Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 799/2018print
Πολιτική - 12/01/2019 11:02
Εγγύηση. Έγγραφος τύπος.
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 799/2018

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Εγγύηση. Έγγραφος τύπος.

- Κατά μεν το άρθρο 847 ΑΚ με τη σύμβαση της εγγυήσεως ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή, κατά δε το άρθρο 849 ΑΚ η εγγύηση είναι άκυρη, αν δεν δηλωθεί εγγράφως. Η έλλειψη του εγγράφου καλύπτεται, εφόσον ο εγγυητής εκπλήρωσε την οφειλή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο απαιτούμενος έγγραφος τύπος αφορά μόνο τη δήλωση του εγγυητή και όχι ολόκληρη τη σύμβαση, και επομένως η αποδοχή της δηλώσεως εγγυήσεως από το δανειστή μπορεί να γίνει και ατύπως (ΑΠ 2042/2009). Εξάλλου, η δήλωση εγγυήσεως που γίνεται "εν λευκώ", χωρίς δηλαδή να αναφέρεται ο εγγυητής σε συγκεκριμένο δανειστή, είναι κατά βάση έγκυρη, αρκεί να γίνεται αποδεκτή από το δανειστή και οι τυχόν ελλείψεις της να συμπληρώνονται σύμφωνα με τη θέληση του εγγυητή.