Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝprint
Πολιτική - 20/09/2017 08:27
Ενημερωτικό έντυπο με βάση τις διατάξεις του Ν. 4469/2017
Εξώφυλλλο 4469/2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Το inlaw.gr στα πλαίσια της ενημέρωσης των συνδρομητών του εξέδωσε, με επιμέλεια του δικηγόρου Θεμιστοκλή Π. Χατζηιωάννου, ένα έντυπο, στο οποίο μπορεί κανείς να κατανοήσει εύκολα, με μια ανάγνωση, το μηχανισμό της εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4469/2017.

Σκοπός του Ν. 4469/2017 είναι η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία.

Το συνημμένο έγγραφο ακολουθεί τη δομή του νόμου και χωρίζεται στα παρακάτω κεφάλαια:

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΤ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ι. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΙΑ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΙΒ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΙΔ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ

ΙΕ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΙΖ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: