Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ποιν.) 955/2016print
Νομικά - 08/10/2016 10:50
Σωματεμπορία
Σωματεμπορία

Αριθμός 955/2016

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

- Σωματεμπορία.

- Στο άρθρο 351 του ΠΚ παρ. 1 και 2 ορίζονται τα εξής: 1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευση του τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ. 2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων. Επίσης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη α)... β)... γ)... δ) τελείται κατ’ επάγγελμα.

Οι παραπάνω διατάξεις προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον για πάταξη της εκμετάλλευσης της ακολασίας και αποσκοπούν να καταπολεμήσουν κάθε μορφής επιρροή που έχει ως άμεση συνέπεια τη γενετήσια εκμετάλλευση του ανθρώπινου σώματος. Παθητικό υποκείμενο του εγκλήματος της σωματεμπορίας μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα, ανεξάρτητα από το αν είναι αμέμπτων ηθών ή όχι. Στο έγκλημα της σωματεμπορίας της παρ. 1 του άρθρου 351 ΠΚ ο όρος "προσλαμβάνει" έχει την έννοια ότι ο δράστης με εξαναγκαστικά μέσα ή με την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας πετυχαίνει και να αποδεχθεί το θύμα πρόταση του δράστη για τη γενετήσια εκμετάλλευσή του από αυτόν ή άλλον, επηρεάζοντας έτσι άμεσα και επιλήψιμα τη σχετική βούληση του τελευταίου. Στην πρώτη περίπτωση της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου ο δράστης, με απατηλά μέσα, αποσπά τη συναίνεση του θύματος η οποία έτσι δεν είναι προϊόν ανόθευτης επιλογής δηλαδή επηρεάζει άμεσα και αποφασιστικά την ελεύθερη επιλογή αυτού να ενεργήσει πράξεις γενετήσιας εκμετάλλευσης. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ο δράστης, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη (οικονομικά, νομικά, κοινωνικά κλπ.) θέση του θύματος, με την έννοια ότι αυτό δεν έχει τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού των συνθηκών εργασίας και διαβίωσής του, προβαίνει σε δελεαστικές υποσχέσεις ή παροχές ωφελημάτων με σκοπό να προκαλέσει σ’ αυτό την απόφαση να επιδοθεί σε πράξεις γενετήσιας εκμετάλλευσης του από τον δράστη ή άλλον, επηρεάζοντας (ο δράστης) μ’ αυτόν τον τρόπο άμεσα και αποφασιστικά την επιλογή του θύματος να ενεργήσει τέτοιες πράξεις.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η πράξη της σωματεμπορίας είναι τετελεσμένη μόλις αποσπάστηκε η συναίνεση του θύματος να ενεργεί πράξεις γενετήσιας εκμετάλλευσης ή μόλις αυτό παρασύρθηκε (αποφάσισε να επιδίδεται) σε τέτοιες πράξεις, ανεξάρτητα από το αν αυτές πραγματοποιήθηκαν. Το έγκλημα της σωματεμπορίας ανήκει στα υπαλλακτικώς μικτά εγκλήματα, δηλαδή σε εκείνα που τελούνται με περισσότερους εναλλασσόμενους τρόπους, τα οποία, και όταν πραγματώνονται με περισσότερους τρόπους τέλεσης σε βάρος του ίδιου προσώπου (ταυτόχρονα, παράλληλα ή διαδοχικά), στοιχειοθετούν μόνο μία (ενιαία) πράξη οι δε λοιπές λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την επιμέτρηση της ποινής. Ενώ, αν οι περισσότεροι τρόποι τέλεσης στρέφονται κατά διαφορετικών προσώπων, υπάρχει πραγματική συρροή ισαρίθμων εγκλημάτων, και όχι ένα κατ’ εξακολούθηση έγκλημα. Στα εγκλήματα δε αυτά είναι επιτρεπτή η εναλλαγή σε άλλον τρόπο τέλεσης από εκείνον για τον οποίο ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος.