Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 397/2021print
Πολιτική - 01/01/2022 19:28
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Ευθύνη κληρονόμων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 397/2021

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Ευθύνη κληρονόμων.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 1710 και 1813 - 1822 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση θανάτου του προσώπου, η περιουσία αυτού ως σύνολο (δικαιώματα και υποχρεώσεις) περιέρχεται στους κληρονόμους του, είτε εκ του νόμου είτε εκ διαθήκης. Συνεπώς, εάν ο ευθυνόμενος εκ τροχαίου ατυχήματος οδηγός αποβιώσει, η υποχρέωση προς αποζημίωση μεταβιβάζεται στους καθολικούς διαδόχους αυτού (1710 παρ. 1ΑΚ) και η αγωγή η οποία έπρεπε να ασκηθεί κατ’ αυτού, ως υπόχρεου, ασκείται κατά των κληρονόμων αυτού (εκ του νόμου ή εκ διαθήκης), οι οποίοι με την αποδοχή της κληρονομιάς του υπεισέρχονται στη θέση του και ευθύνονται (κατ` αρχήν και εφόσον δεν έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής -άρθρο 1901 ΑΚ), κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας (άρθρο 1885 ΑΚ) και όχι σε ολόκληρο (άρθρο 926, 927ΑΚ). Η τυχόν ύπαρξη γεγονότος που να αποκλείει την ευθύνη των εναγομένων κληρονόμων, όπως είναι η νομίμως γενομένη αποποίηση της επαχθείσας σ` αυτούς κληρονομιάς του υπαιτίου, που συνεπάγεται ότι αυτοί δεν νομιμοποιούνται παθητικώς, έχει το χαρακτήρα ένστασης, την οποία προτείνει και αποδεικνύει ο ενιστάμενος εναγόμενος (βλ. ΑΠ 691/2011).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

ΕΔΩ: Εμπρησμός

ΕΔΩ: Αποζημίωση από φθορές στο μίσθιο

ΕΔΩ: Καταδολίευση δανειστών