Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
INLAW Συνεχής ενημέρωσηprint
Top Stories - 15/02/2011 11:39
Διμηνιαία ενημερωτικά περιοδικά (NEWSLETTERS)
Slider5

Διμηνιαία ενημερωτικά περιοδικά (NEWSLETTER)

Κάθε δίμηνο αναρτώνται ενημερωτικά περιοδικά κατά κλάδους δικαίου στα οποία περιέχεται:

Νέα νομοθεσία (με αναφορά σε νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, των οποίων το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο δικτυακό τόπο)

Νέα νομολογία (με μικρές περιλήψεις δημοσιευμένων και αδημοσίευτων αποφάσεων, των οποίων το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο δικτυακό τόπο και υπάρχει αναφορά στο έντυπο δημοσίευσης. Κάθε μήνα ο συνδρομητής λαμβάνει πάνω από 500 αποφάσεις χωρισμένες ανά κλάδο δικαίου και λημματογραφημένες)

Αρθρογραφία (αναφορά των άρθρων και γνωμοδοτήσεων, που δημοσιεύονται στο νομικό τύπο και παραπομπή στο σχετικό περιοδικό)

Νέες εκδόσεις (ενημέρωση για τα νομικά βιβλία που εκδίδονται)

Κάθε περιοδικό αφορά σε συγκεκριμένο κλάδο δικαίου (πχ. Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό, Πολιτική Δικονομία, Ποινικό κλπ.), ενώ τα λήμματα τοποθετούνται αλφαβητικά, ώστε ο συνδρομητής να μπορεί να εντοπίζει τα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.