Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 465/2017print
Πολιτική - 04/07/2017 20:31
Απάτη στο δικαστήριο
απατη στο δικασήριο

ΑΡΙΘΜΟΣ 465/2017

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Απάτη στο δικαστήριο. 

- Θεωρείται τετελεσμένη η απάτη επί δικαστηρίου, όταν δια των ψευδών ισχυρισμών και της επικλήσεως και προσκομίσεως πλαστών ή ανακριβών αποδεικτικών στοιχείων εκδίδεται από το πολιτικό δικαστήριο οριστική απόφαση και γίνονται δεκτά τα προβαλλόμενα και συνιστώντα το περιεχόμενο του ισχυρισμού του δράστη της απάτης εις βάρος του αντιδίκου του εφόσον επείσθη το δικαστήριο για την αλήθεια αυτήν των ισχυρισμών με ψευδή αποδεικτικά στοιχεία και με την εκδοθείσα οριστική απόφαση επήλθε βλάβη στον διάδικο που είναι αντίδικος του δράστη. Η πράξη της απάτης στο δικαστήριο είναι δυνατό να τελεσθεί και με την αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση πλαστά ή ψευδή κατά περιεχόμενο αξιόγραφα ή άλλα ιδιωτικά έγγραφα που περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση ή μαρτυρία αυτών που το υπογράφουν για ενσωματούμενη σε τέτοια έγγραφα χρηματική απαίτηση, όπως είναι και τα τιμολόγια που φέρουν την υπογραφή του αγοραστή και το ποσό των οποίων δεν όφειλε ο παθών αλλά ο δικαστής που επιλήφθηκε της αιτήσεως παραπλανήθηκε από τα άνω έγγραφα και εξέδωσε, βλαπτική για τα συμφέροντα του καθού η αίτηση, διαταγή πληρωμής, συνεπεία της οποίας, αποτελούσης κατά το άρθρο 631 Κ.Πολ.Δ. τίτλο εκτελεστό επέρχεται βλάβη στην περιουσία ή και απειλή κατά της περιουσίας του. Απόπειρα δε αυτής συντρέχει, στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαστής δεν παραπλανάται από τους ψευδείς ισχυρισμούς και τα ανακριβή αποδεικτικά στοιχεία και απορρίπτει, ως αβάσιμη, την αγωγή ή την αίτηση. Όμως δεν υπάρχει αξιόποινη απάτη στο δικαστήριο, ούτε σε απόπειρα, όταν ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τους ισχυρισμούς του ενάγοντος χωρίς έλεγχο της ουσιαστικής αλήθειας τους με βάση μόνο το από το [παλαιό άρθρο 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. τεκμήριο ερημοδικίας ή το κατά το άρθρο 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. τεκμήριο ομολογίας, αφού στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα παραπλάνησης του δικαστή από αποδεικτικό τι μέσο [αναληθές-πλαστόν-νοθευμένο] αλλά η απόφασή του είναι αποτέλεσμα εφαρμογής του νόμου.